รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 38 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 65 ข.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O41 รายงานผลการใช้จ่ายผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561.pdf