การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 30 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สพป.อน 1 ปี 2566 (1).pdf
รายงานผลงานศิลปหัตถกรรม สพป.อน.1 OIT 30 ปี2566 (2).pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

9.5 O33 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562