แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O19-2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf