คู่มือการใช้งาน

E-SERVICE

คู่มือการเข้าใช้งาน e-Service ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2567

SmartArea ระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการออนไลน์

UpSalary ระบบเลื่อนเงินเดือนออนไลน์

iSalary ระบบสลีปเงินเดือนออนไลน์

iCert ระบบคลังเกียรติบัตรออนไลน์

iContent คลังสือออนไลน์

Bigdata ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

iSport ระบบรายงานผลกีฬา

หนูทำต่อ...ไม่รอแล้วนะ

AT:AreaTest ระบบทดสอบการศึกษา

UTT1 KIDS ปฐมวัย

ระบบผลสอบ R

ระบบผสอบ NT 

ASEAN TEACHER WEBINAR SERIES

รายงานสัมมนาครูอาเซียน

DLTV เรียนทางไกล

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้านบริหารงานทั่วไป


ด้านบริหารงานบุคคล


ด้านวิชาการ


ด้านบริหารงานงบประมาณ