รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561.pdf