หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289702


อีเมลกลุ่ม
audit@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย


(ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (083) 875 2563

อีเมล : tanyaluk.kea@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/tanyaluk-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาววัชนันท์ เดชอำพร

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491 

อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/watchanan-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นางกัญญาณัฐ เสือคง

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง