หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289702


อีเมลกลุ่ม
audit@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มนายเสรี ขามประไพ


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 


ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


อีเมล : seri.kha@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/seri-photo

ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาววัชนันท์ เดชอำพร

(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

หมายเลขโทรศัพท์ : (091) 549 9491 

อีเมล : watchanan.dec@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/watchanan-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นางกัญญาณัฐ เสือคง

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง