แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf