รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O22-2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561.pdf