แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

OIT 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O29-2563 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O29 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - Copy.pdf