สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

O21-2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2562-2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2561-2562.pdf