รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 37 รายงานกำกับติดตามป้องกันทุจริต ปี 2566.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O40 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสพท ปี 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O40-2563 รายงานกำกับติดตามรอบ 6 เดือน.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รายไตรมาส.pdf