รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O19 รายงาน กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O19 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบปร.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2562.pdf