**ขอความร่วมมือ***

เพื่อสะท้อนผลและวางแผนในการจัดอบรม ในครั้งถัดไป


แบบสำรวจความพึงพอใจในการอบรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล(Digital Competency :DC) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(ช่างครุภัณฑ์)

สพป.อุทัยธานี เขต 1

วิทยากร : Ghost All Win by ต้น

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู


ว่าที่ร.ต.วีระชัย รัตนโสภา

(ครู)

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ

วิทยากร : สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นางสาวทองเพียร เตยหอม

(ครู ชำนาญการ)

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

วิทยากร : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นายภูมิชน พรมสินชัย

(ครู ชำนาญการ)

โรงเรียนบ้านหนองขุย

วิทยากร : สร้างข้อมูลสารสนเทศง่ายๆด้วย Google Sheet และ Google Data Studio

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นางสาวเบญจวรรณ สาเสือ

(ครู)

โรงเรียนบ้านวังเตย

วิทยากร : สร้างเกมคำถามกับโปรแกรม Kahoot

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู


นายกฤษฎา ปาวา

(ครูผู้ช่วย)

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์

วิทยากร : การประยุกต์ใช้ Autocrat ผสานข้อมูลกับ Google Sheet สร้างเอกสารและส่งอีเมลอัตโนมัติ

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นางสาวดิศราพา ศรีนุช

(ครูผู้ช่วย)

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ

วิทยากร : เปลี่ยนเนื้อหาที่วุ่นวายให้กลายเป็นบทเรียนที่แสนสนุกด้วย WordWall

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูล

(ครู ชำนาญการพิเศษ)

โรงเรียนบ้านวังเกษตร

วิทยากร : ปั้นครูสู่ Graphic design สร้างสรรค์งานออกแบบง่ายได้วย แอพ Canva

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนขอรับเกียรติบัตร จะต้องรอ 15 นาที รายชื่อจึงจะปรากฎ และจะสามารถโหลดเกียรติบัตรได้ที่หน้าตรวจสอบรายชื่อ บริเวรด้านล่างซ้าย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ตารางอบรม

นายอุทัย คำสีหา

ประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูล

(ครู ชำนาญการพิเศษ)

โรงเรียนบ้านวังเกษตร

วิทยากร : ปั้นครูสู่ Graphic design สร้างสรรค์งานออกแบบง่ายได้วย แอพ Canva

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู


นางสาวดิศราพา ศรีนุช

(ครูผู้ช่วย)

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ

วิทยากร : เปลี่ยนเนื้อหาที่วุ่นวายให้กลายเป็นบทเรียนที่แสนสนุกด้วย WordWall

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู


นายกฤษฎา ปาวา

(ครูผู้ช่วย)

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์

วิทยากร : การประยุกต์ใช้ Autocrat ผสานข้อมูลกับ Google Sheet สร้างเอกสารและส่งอีเมลอัตโนมัติ

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นางสาวเบญจวรรณ สาเสือ

(ครู)

โรงเรียนบ้านวังเตย

วิทยากร : สร้างเกมคำถามกับโปรแกรม Kahoot

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดูนายภูมิชน พรมสินชัย

(ครู ชำนาญการ)

โรงเรียนบ้านหนองขุย

วิทยากร : สร้างข้อมูลสารสนเทศง่ายๆด้วย Google Sheet และ Google Data Studio

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นางสาวทองเพียร เตยหอม

(ครู ชำนาญการ)

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

วิทยากร : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

ว่าที่ร.ต.วีระชัย รัตนโสภา

(ครู)

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ

วิทยากร : สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(ช่างครุภัณฑ์)

สพป.อุทัยธานี เขต 1

วิทยากร : Ghost All Win by ต้น

* มีสิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อดู