กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289701, 088 - 2949389

อีเมลกลุ่ม
dlict@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ

(ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 417 4261

อีเมล : kingkawe.jar@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/kingkawe-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

ว่าง

(ตำแหน่ว่าง)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม