กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

อีเมลกลุ่ม dlict@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์


(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนายสุพจน์ มธุรส

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982 

อีเมล : supotmat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/supot-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(ช่างครุภัณฑ์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (089) 272 2286 

อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม