กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

อีเมลกลุ่ม dlict@utt1.go.th

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

นายอุทัย คำสีหา

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (090) 189 1513

อีเมล : uthai.kha@utt1.go.th


ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายสุพจน์ มธุรส

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982

อีเมล : supotmat@utt1.go.thบุคลากรภายในกลุ่ม

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(ช่างครุภัณฑ์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (089) 272 2286

อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม