กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

อีเมลกลุ่ม dlict@utt1.go.th

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย


(ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

อีเมล : tanyaluk.kea@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/tanyaluk-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนายสุพจน์ มธุรส

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 886 5982

อีเมล : supotmat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/supot-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(ช่างครุภัณฑ์)

หมายเลขโทรศัพท์ : (089) 272 2286

อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม