ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแล.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT 31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

OIT 31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O31-2563 สถิติร้องเรียนฯ.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

O31 สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2561.pdf