กลุ่มกฎหมาย และคดี

เบอร์โทร 061 - 4629893


อีเมลกลุ่ม
law@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มนายเสรี ขามประไพ


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 


ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


อีเมล : seri.kha@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/seri-photo

ผู้อำนวยการกลุ่มนายโฆษิต รักษาทรัพย์

(ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี)

หมายเลขโทรศัพท์ : (061) 462 9893

อีเมล : khosit.rak@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/khosit-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

ตำแหน่งว่าง

(ตำแหน่งว่าง)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง