รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561.pdf