การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

9.5 O33 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562