รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O20 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบปร.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561.pdf