การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

OIT 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566.pdf