เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย

OIT 34 เจตจำนงสุจริต ภาษาไทย.pdf

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ

OIT 34 เจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ.pdf

No Gift Policy งดรับของขวัญ

OIT 34 ประกาศเจตจำนง และ ประกาศงดรับของขวัญ ปี 65 ใหม่ปรับปรุง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย

OIT 34 เจตจำนงสุจริต ภาษาไทย.pdf

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ

OIT 34 เจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ.pdf

เอกสารอื่นๆ

OIT 34 เจตจำนงสุจริต.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย

ITA ภาษาไทย.pdf

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ

ITA ภาษาอังกฤษ.pdf

ประกาศเจตจำนง ภาษาจีน

ITA ภาษาจีน.pdf