การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2566

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2566.pdf.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

OIT036 บันทึกเสนอ.pdf
OIT036 รายงานวิเคราห์ความเสี่ยง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O36-1.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O36-2563 ประเมินความเสี่ยงทุุจริต.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf