กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289707


อีเมลกลุ่ม 

director@utt1.go.th

ผู้บังคับบัญชากลุ่มนางชินาภา สลับศรี

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (099) 429 6245

อีเมล : chinapa.sal@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/chinapa-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์


(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081) 785 8446

อีเมล : titinun.sat@utt1.go.th

ประมวลภาพ : bit.ly/titinun-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง