กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรกลุ่ม 091 - 0289706


อีเมลกลุ่ม
dhr@utt1.go.th 

ผู้บังคับบัญชากลุ่ม

ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์

(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หมายเลขโทรศัพท์ : (062) 456 4282

อีเมล : samaporn.lee@utt1.go.th 

ประมวลภาพ : bit.ly/samaporn-photo


ผู้อำนวยการกลุ่มนางวราภรณ์ คณทา

(ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา)

หมายเลขโทรศัพท์ : (081)  280 6585 

อีเมล : Po_rn2507@hotmail.com

ประมวลภาพ : bit.ly/waraporn-photoบุคลากรภายในกลุ่ม

นายเอนก  วิเลปะนะ

(เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ

(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

คู่มือปฎิบัติงานกลุ่ม

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง