ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยานี เขต 1

650907 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี.pdf
650909 ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี.pdf

เกียรติบัตรออนไลน์

เกียรติบัตร ความรู้ความเรื่อง พระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกียรติบัตร ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

เกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย สพป.อุทัยธานี เขต 1

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย (โรงเรียนในสังกัด)

หนังสือราชการ / ประกาศ / เอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1