มกราคม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากมีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กับโรงเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๘ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการตามมาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมเตรียมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ...

อ่านเพิ่มเติม