พฤศจิกายน

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางจินตนา ก๋งพยา ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ใช้คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ บรรยายในหัวข้อคุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ แนะ นำเทคนิค ๙หน้าโดยศุภพงษา มาใช้พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ บรรยายในหัวข้อ๙ หน้า กับศุภพงษา ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมลูกสพป.อุทัยธานี เขต ๑ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 มอบหมายให้นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ...

อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ พระราชทานเงินช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวง ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ...

อ่านเพิ่มเติม