กันยายน

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กล่าวมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ คล้องพวงมาลัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “นวัตกรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทัย” และโครงการต้นกล้าคนดีวิถีอุทัย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากการคัดสรรผลงาน “นวัตกรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทัย” จำนวน ๑๘ รางวัล และรางวัล “ต้นกล้าคนดีวิถีอุทัย” จำนวน ๑๗ รางวัล ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานีเ เขต ๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวุฒิภัทร จูมโสดา นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี เปิดประชุมแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายวุฒิภัทร จูมโสดา นายนิรันดร สุขสุวานนท์ นายอุทัย คำสีหา ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ KRADUM MODEL ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ KRADUM MODEL

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบสพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายอุทัย คำสีหา ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเขียนการรายงานกระบวนการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นำทีมผู้บริหารมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมเตรียมพร้อมการจัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ KRADUM MODEL

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดตลุกดู่ จัดพิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร จูมโสดา ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี-ชัยนาท

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนางอัชรา มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (PMQA ๔.๐)

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนวัดดอนกลอย ได้รับรางวัลระดับทองอันดับที่ ๑ และโรงเรียนบ้านคลองข่อย ได้รับรางวัลระดับเงิน อันดับที่ ๑ ...

อ่านเพิ่มเติม