กรกฎาคม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษาจันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร จูมโสดา นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดหนองแฟบถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวรอสังเกตุอาการบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑...

อ่านเพิ่มเติม

สปพ.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจโรงแรมเพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมกับคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ พร้อมด้วยนายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอยกลอยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดดอนกลอย ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี หลังได้รับการรายงาน...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานีเขต ๑ เร่งตรวจสอบความเสียหายหลังต้นไม้ใหญ่ล้มทับอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ มอบหมายให้ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ เข้าตรวจสอบ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พบเพื่อนครู พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูภาษาอังกฤษ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานีเขต๑ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการ "โรงเรียนคุณภาพ"

วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต๑ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจมอบสิ่งของแก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ นายวุฒิภัทร จูมโสดา นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ...

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทำรายการ Kids ดี ส่งเสริมการศึกษาดนตรีไทย โรงเรียนบ้านดงยางใต้

วันที่ ๙ ก.ค.๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ต้อนรับข้าราชการครูศึกษาดูงานในสภาพจริง

วันที่ ๙ ก.ค.๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เดินทางไปศึกษาดูงานปรับปรุงสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ ๘ ก.ค.๖๔ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ พร้อมด้วยนายนิรันดร สุขสุวานนท์ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ และคณะ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสะแกกรัง๓ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ เป็นประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมเสริมสร้างยกระดับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมสะแกกรัง สพป.อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ พร้อมด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ covid -๑๙

วันนี้(๑ ก.ค.๖๔) ที่ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม...

อ่านเพิ่มเติม