มิถุนายน

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัด Focus group ระดมสมอง พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ KRADUM MODEL


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุทัยธานีเขต ๑ จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" (Big Cleaning day) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๔ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"...

อ่านเพิ่มเติม