แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2564

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2563

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563.pdf

ข้อมูลประกอบ ITA ปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf