Q&A ถามตอบ


กฎ กติกา ในการใช้งาน
1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ 
2) ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 
3) ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร 
4) ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม 
5) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวเช่น อีเมล์l เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้อื่น 
6) ห้ามโฆษณาขายสินค้าและบริการต่างๆ
7) ผู้ใดที่ละเมิดกฎ กติกา ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้งาน

แนะนำในการใช้งาน 
1) ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) บัญชี Google *** จะปรากฏช่องกรอกข้อความ
2) กรอกข้อความ หรือเนื้อหาที่ต้องการ
3) คลิกปุ่ม "บันทึก"
4) ท่านจะได้รับ อีเมล์ ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตอบ
5) Q&A ถามตอบ ที่ได้รับความนิยม จะถูกลิสรายการลงหน้า Q&A

Q : การแก้ไขเลขประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC จะต้องทำอย่างไร
A : บันทึกชข้อมูลด้วยโปรแกรม excel โดยกำหนดให้มีคอลัมภ์ ดังนี้

1. รหัส 8 หลักของโรงเรียน
2. ชื่อโรงเรียน
3. ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ชื่อ-สกุล นักเรียน
5. เลข 13 หลักเดิมของนักเรียน
6. เลข 13 หลักใหม่ของนักเรียน
7. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานส่งไปที่ bopp.dmc@gmail.com

Q : การขอเลข 13 หลักของนักเรียนต่างด้าวต้องทำอย่างไร
A : ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ gcode ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/
2.บันทึกข้อมูลเด็กที่จะขอเลขต่างด้าวในแบบฟอร์ม โดยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเด็กทั้ง 10 นิ้ว จากนั้นครูและ ผอ. รร. ลงนามในแบบฟอร์ม
3.เตรียมเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรต่างด้าวของผู้ปกครอง
4.เตรียมเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5.อัพโหลดเอกสารทั้งหมดขึ้นระบบ GCODE ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/
6.เขตตรวจสอบแล้วถูกต้อง เมื่อเอกสารถูกต้องก็จะดำเนินการอนุมัติเลขต่างด้าวให้
7.โรงเรียนเข้าระบบ DMC โดยเลือกเมนูนำเข้าเด็กติด G จากระบบ GCODE จากนั้นก็บันทึกข้อมุลนักเรียนให้ครบถ้วนต่อไป

Comments