เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


อำเภอเมืองอุทัยธานี กลุ่มโรงเรียนที่ 1

 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)
 บ้านเกาะเทโพ
 บ้านดงยางใต้
 บ้านท่าซุง
 บ้านภูมิธรรม
 วัดสังกัสรัตนคีรี
 วัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)
 อนุบาลเมืองอุทัยธานี


อำเภอเมืองอุทัยธานี กลุ่มโรงเรียนที่ 2

 บ้านเนินตูม
 วัดบุญลือ(อุเทสประชาสรรค์)
 วัดบุญลือ(สาขาวัดเขาพะแวง)
 วัดจักษา
 วัดตานาด
 วัดสะพานหิน
 วัดหาดทนง
 วัดอุโปสถาราม

อำเภอเมืองอุทัยธานี กลุ่มโรงเรียนที่ 3

 บ้านหนองโพธิ์
 วัดเนื้อร้อน
 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
 วัดหนองแก
 วัดหนองตางู
 วัดหนองพังค่า(ประชานุกูล)
 วัดหนองสลิด
 อนุบาลวัดหนองเต่า
อำเภอหนองขาหย่าง กลุ่มโรงเรียนที่ 1

 ชุมชนวัดดงขวาง
 บ้านปากดง
 บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117
 วัดท่าโพ
 วัดทุ่งปาจาน

อำเภอหนองขาหย่าง กลุ่มโรงเรียนที่ 2

 วัดดอนกลอย
 วัดทุ่งพึ่ง
 วัดหนองเขื่อน
 วัดหนองไผ่
 วัดหนองแฟบ
 วัดหนองระแหงเหนือ
 วัดห้วยรอบ
 อนุบาลหนองขาหย่าง


อำเภอทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 1

 ชุมชนบ้านโคกหม้อ
 บ้านท่าดาน
 บ้านหนองเมน
 วัดดงพิกุล
 วัดท่ามะขามป้อม
 วัดทุ่งนาไทย
 วัดหนองเรือโกลน
 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)


อำเภอทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 2

 บ้านคอดยาง
 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 บ้านหนองแห้ว
 บ้านหัวดง
 วัดวังสาริกา
 วัดหนองสระ

อำเภอทัพทัน กลุ่มโรงเรียนที่ 3

 บ้านโป่งเก้ง
 บ้านวังเตย
 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
 บ้านสวนขวัญ
 บ้านหนองจิกยาว
 บ้านหนองไผ่
 วัดเขาปฐวี
 วัดตลุกดู่
 
วัดหนองนกยูง


อำเภอสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 1

 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
 บ้านเขาทองหลาง
 บ้านคลองข่อย
 บ้านทุ่งมน
 บ้านวังเกษตร
 บ้านหนองเข้
 บ้านหนองรัก
 วัดวังบุญ

อำเภอสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2

 บ้านเนินก้าว
 บ้านสระนารายณ์
 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
 บ้านหนองยายดา
 บ้านหนองแว่น
 วัดเขาดาวเรือง
 วัดดงแขวน
 อนุบาลสว่างอารมณ์
 
วัดดอนหวาย

อำเภอสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนที่ 3

 บ้านเขาผาลาด
 บ้านบ่อยาง
 บ้านหนองกี่
 บ้านหนองแขวนกูบ
 บ้านหนองชุมเห็ด
 บ้านหนองตะเคียน
 บ้านหนองสมบูรณ์
 วัดเขาหินเทิน
Comments