การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจิต

 O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
 ปีงบประมาณ 2563

------------------------------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562

 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ปีงบประมาณ 2562

 O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

------------------------------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562

 ปีงบประมาณ 2562
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3667 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2563 01:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  23718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ค. 2562 23:09 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5356 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 01:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2563 01:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments