การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจิต

 O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 ปี 2562
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  23718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ค. 2562 23:09 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5356 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 01:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments