แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 ปี 2563
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ปี 2562

 ปี 2561
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

ปี 2562
O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ปี 2561
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12845 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 9 ก.ค. 2562 23:22 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12868 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 19:09 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  15783 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ธ.ค. 2562 23:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9510 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 01:33 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4595 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2562 01:25 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments