การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ประเมิน ITA ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563
คลิกด้านเพื่อแสดงความคิดเห็น
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/comment

-----------------------------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562

 O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประเมิน ITA ประจำปี 2563

ประจำปีงบประมาณ 2563


-----------------------------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
 นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ปีงบประมาณ 2562

โครงการกีฬา
ปีงบประมาณ 2562
 
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ 2562
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4176 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 มิ.ย. 2563 22:22 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14238 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 มิ.ย. 2563 23:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 มิ.ย. 2563 23:42 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11563 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 28 มิ.ย. 2563 18:56 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14239 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 27 มิ.ย. 2563 22:22 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 7 9 มิ.ย. 2562 21:31 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11216 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 มิ.ย. 2562 21:31 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7719 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 ก.ค. 2562 20:35 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5676 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 ก.ค. 2562 20:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments