การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ 2562
O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
คลิกด้านล่างเพื่อร้องเรียน
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/complaint


O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
24 มิ.ย. 2563 01:20
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
24 มิ.ย. 2563 01:07
Comments