การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.และการเข้าร่วมประชุม Conference

ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความเพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๑
  

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
สู่มืออาชีพ

ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความเพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๒
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล เขตสุจริต

ประชุมคณะวิทยากร
หลักสูตรต้านทุจริต
 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2584 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2562 21:31 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1524 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2562 21:31 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5232 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2562 01:20 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
ą

ดู ดาวน์โหลด
  63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2562 22:10 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.ค. 2562 23:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.ค. 2562 23:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments