หน้าแรกนโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1

 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ภายในปีการศึกษา 2562

ตารางกิจกรรม########################################
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

 

 


ข่าว สพม. สพป. จากเว็บไซต์ สพฐ.

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ครูบ้านนอก

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอม

ข่าวการศึกษาจาก นสพ.คอมแผนที่